Talks by Prof. Dr. İrfan Güngör: 

Omuz Artroskopisi Kursu – Skalen Blok

Talks by Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Emmez:

2023 İnternational Shoulder Arthroscopy Course – Scalene Block