Talks by Prof. Dr. Rabet Gozil:

2015 – Omuz artroskopisi kursu

2016 Ocak – Omuz Anatomisi

2016 Mayıs – Omuz Akademisi Artroskopi, Artroplasti ve Kadavra Uygulamaları Kursu

2018 Ekim – Omuz Artroskopisi Kadavra Uygulamaları Kursu

2018 – 5. Gazi Üniversitesi Omuz Akademisi, Omuz Artroskopisi Kadavra Uygulamaları Kursu

2018 Omuz Kadavra disseksiyonu 1

2018 Omuz Kadavra disseksiyonu 2

2018 Omuz artroskopisi kursu – Rabet Gözil – Anatomik Diseksiyon

2021 Omuz artroskopisi kursu

2022 Omuz artroskopisi kursu