Uzak Doğu, menisküsü merkezileştirirken biz uzak mı kalıyoruz?

Dr. Resul BİRCAN

Menisküs kök tamiri; son yıllarda farkındalığın artması ve bu konu hakkında literatürün genişlemesi ile önem kazanan artroskopik tamir yöntemlerinden biri haline gelmişir. Bu teknik günümüzde ülkemizde de yaygın olarak yapılmakta olup, artroskopi kurs programlarında yer almaktadır. Meniskük kök yırtıklarının patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte koronal plan manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinde menisküsün tibia platosunun kenarından taşması (ekstrüzyon) ve tamir yöntemi olarak da merkezileştirme (centralization) artan bir şekilde tartışılır hale gelmiştir.

Menisküs taşmasının; arka kök yırtıkları, radyal yırtıklar, menisektomi, diskoid menisküs parsiyel menisektomisi veya menisküs transplantasyonu sonrası gerçekleşebildiği ve kıkırdak dejenerasyonunun yanı sıra osteoartrit gelişiminde rol oynadığı bilinmekteydi . Ancak; taşma için bir tedavi yöntemi olarak artroskopik menisküs merkezileştirme operasyonu, literatürde ilk olarak Japonya’da Koga ve ark. tarafından 2012 yılında lateral menisküs için tanımlanmıştır . Aynı ekip daha sonra lateral menisküs merkezileştirmesinin kısa dönem olumlu sonuçlarını yayınlamıştır. Ardından yayınladıkları hayvan modelleri üzerindeki biyomekanik çalışmalarda, kök yırtığı sonrası medial ve lateral menisküs merkezileştirme operasyonunun, maksimum yük ve temas basınç değerleri üzerindeki iyileştirici etkisini ve kıkırdak dejenerasyonunu yavaşlattığını göstermişlerdir . Daha sonra, 2020 yılında ise lateral menisküs hasarına bağlı gelişen osteoartritte menisküs merkezileştirme ile birlikte kapsüler ilerletmenin kısa dönem için yüz güldürücü sonuçlarını yayınlamışlardır.

Koga ve ark. tarafından yayınlanan ve literatüre büyük katkı yapan araştırmalar Mayo Clinic’ten Krych ve ark. tarafından dikkate alınmış ve onlar da kök tamiri sonrası düzelmeyen menisküs taşmasının nedenlerini incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışmalarda, menisküste herhangi bir hasar olmadan da menisküs taşmasının gerçekleşebileceğini ve bunun meniskotibial ligament hasarına bağlı geliştiğini göstermişler ve meniskotibial ligament hasarına bağlı gelişen taşmanın kök yırtığının bir öncüsü olabileceğini öne sürmüşlerdir. 2021 yılında Journal of ISAKOS’ta Koga, Krych ve Ozeki, menisküs yırtıklarında son teknikleri tartışan makalelerini yayınlamış, ve menisküs kök tamirlerine ve yüksek tibial osteotomiye menisküs merkezileştirme operasyonunun eklenebileceğine dikkat çekmişlerdir. Bahsedilen her iki tekniğinde kısa dönem sonuçları geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanmış ve sonuçlar dejenerasyonu engellemek ve ağrıyı azaltmak açısından oldukça umut vadetmektedir.

Menisküs merkezileştirme hakkında bugün itibariyle Pubmed’de yalnızca 43 makale bulunmakta olup bunların çok büyük bir çoğunluğu Uzak Doğu kaynaklı yayınlardır. Tekniğin, ön çapraz bağ tamirinde greftin gevşekliğini azalttığını belirten yeni yayınların da çıkıyor olması bu konunun hala keşfe açık olduğunu göstermektedir. Menisküs kök tamirinin hak ettiği önemi kazanması ile birlikte merkezileştirme operasyonunun da bilinirliğinin artması gerektiği kanaatindeyiz.

REFERANSLAR:

 1. Anderson L. Watts M.Shapter O. et al.Repair of radial tears and posterior horn detachments of the lateral meniscus: Minimum 2-year follow-up.Arthroscopy. 2010; 26: 1625-1632
 2. Choi N.H. Radial displacement of lateral meniscus after partial meniscectomy.Arthroscopy. 2006; 22: 575.e1-575.e4
 3. Berthiaume M.J. Raynauld J.P. Martel-Pelletier J. et al.Meniscal tear and extrusion are strongly associated with progression of symptomatic knee osteoarthritis as assessed by quantitative magnetic resonance imaging.Ann Rheum Dis. 2005; 64: 556-563
 4. Koga H, Muneta T, Yagishita K, Watanabe T, Mochizuki T, Horie M, Nakamura T, Okawa A, Sekiya I. Arthroscopic centralization of an extruded lateral meniscus. Arthrosc Tech. 2012 Oct 22;1(2):e209-12. doi: 10.1016/j.eats.2012.08.001. PMID: 23766997; PMCID: PMC3678624.
 5. Ozeki N, Koga H, Matsuda J, Kohno Y, Mizuno M, Katano H, Tsuji K, Saito T, Muneta T, Sekiya I. Biomechanical analysis of the centralization procedure for extruded lateral menisci with posterior root deficiency in a porcine model. J Orthop Sci. 2020 Jan;25(1):161-166. doi: 10.1016/j.jos.2019.02.015. Epub 2019 Mar 19. PMID: 30902537.
 6. Koga H, Muneta T, Watanabe T, Mochizuki T, Horie M, Nakamura T, Otabe K, Nakagawa Y, Sekiya I. Two-Year Outcomes After Arthroscopic Lateral Meniscus Centralization. Arthroscopy. 2016 Oct;32(10):2000-2008. doi: 10.1016/j.arthro.2016.01.052. Epub 2016 Apr 29. PMID: 27132775.
 7. Ozeki N, Muneta T, Kawabata K, Koga H, Nakagawa Y, Saito R, Udo M, Yanagisawa K, Ohara T, Mochizuki T, Tsuji K, Saito T, Sekiya I. Centralization of extruded medial meniscus delays cartilage degeneration in rats. J Orthop Sci. 2017 May;22(3):542 -548. doi:10.1016/j.jos.2017.01.024. Epub 2017 Mar 25. PMID: 28351717.
 8. Koga H, Nakamura T, Katagiri H, Nakagawa Y, Ozeki N, Ohara T, Shioda M, Kohno Y, Amemiya M, Sekiya I. Two-Year Outcomes After Meniscoplasty by Capsular Advancement With the Application of Arthroscopic Centralization Technique for Lateral Compartment Knee Osteoarthritis. Am J Sports Med. 2020 Nov;48(13):3154 -3162. doi: 10.1177/0363546520957367. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33026837.
 1. Krych AJ, Bernard CD, Leland DP, Camp CL, Johnson AC, Finnoff JT, Stuart MJ. Isolated meniscus extrusion associated with meniscotibial ligament abnormality. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Nov;28(11):3599-3605. doi: 10.1007/s00167-019-05612-1. Epub 2019 Jul 22. PMID: 31332493.
 2. Krych AJ, LaPrade MD, Hevesi M, Rhodes NG, Johnson AC, Camp CL, Stuart MJ. Investigating the Chronology of Meniscus Root Tears: Do Medial Meniscus Posterior Root Tears Cause Extrusion or the Other Way Around? Orthop J Sports Med. 2020 Nov 4;8(11):2325967120961368. doi: 10.1177/2325967120961368. PMID: 33209944; PMCID: PMC7645763.
 3. Ozeki N, Seil R, Krych AJ, Koga H. Surgical treatment of complex meniscus tear and disease: state of the art. J ISAKOS. 2021 Jan;6(1):35 -45. doi: 10.1136/jisakos-2019000380. Epub 2020 Sep 17. PMID: 33833044.
 4. Ueki H, Kanto R, DiNenna M, Linde MA, Fu FH, Smolinski P. Arthroscopic centralization reduces extrusion of the medial meniscus with posterior root defect in the ACL reconstructed knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2023 Feb;31(2):543 -550. doi: 10.1007/s00167-022-07160-7. Epub 2022 Sep 16. PMID: 36114341.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Search